Promoţia 2010-2012

 

 

Nume, prenume

Denumirea tezei

Numele

 conducătorului

1

Bagrinovschi Aurelia

Calitatea serviciului balneo-sanatorial în Republica Moldova

Качество оказания санаторно-курортной помощи а Молдове

Galbur Oleg,

d.s.m., conf.univ.

2

Boldu Eduard

Ssecuritatea farmaceutica in Republica Moldova

Фармацевтическая безопасность в Mолдове

Tatarov Sergiu,

d.dr.

3

Busuioc Ecaterina

Pneumoniile asociate ventilaţiei artificiale a pulmonilor în secţiile ATI

Пневмонии асоциированные с искусственной вентиляцией легких в секциях интенсивной терапии

Spinei Larisa, d.h.s.m.,prof.univ.

 

4

Calcîi Cornelia

Unele aspecte epidemiologice ale epilepsiei la copii

Некоторые эпидемиологичнские аспекты эпилепсии у детей

Spinei Larisa

d.h.s.m.,prof.univ.

 

5

Cotelnic - Harea Tatiana

Aspectele medico-sociale ale răspândirii infecţiilor cu transmitere sexuală în Republica Moldova

Медико-социальные аспекты распрострарения инфекции передаваемых половым путем в Молдове

Nemerenco Ala

d.s.m., conf.univ.

6

Danu Silvia

Epidemiologia bolilor sistemului nervos în Republica Moldova

Эпидемиология заболеваний нервной системы в Молдове

Lozan Oleg

d.h.s.m., conf.univ.

7

Galiţ Galina

Aspecte ale managementului educaţiei medicale continue a personalului medical cu studii medii

Организационные аспекты професиональной переподготовке среднего медицинского персонала

Galbur Oleg

d.s.m., conf.univ.

8

Gheorghiţa Ştefan

Prevenirea transmiterii materno-fetală  al infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova

Предупреждение передачи ВИЧ/СПИДа от матери к плоду в Молдове

Spinei Larisa,

d.h.s.m., prof.univ.

 

9

Gheorghiţa Stela

Eficienta implementarii sistemelor informationale in sanatatea publica

Эффективность внедрения информационных систем в Общественное здоровье

Lozan Oleg,

d.h.s.m., conf.univ.

10

Ghidirimschi Alexandru

Aspecte medico-sociale ale mortalităţii persoanelor în vîrstă aptă de muncă

Медико-социальные аспекты смертности населения трудоспособного возраста

Spinei Larisa,

d..h.m.,prof.univ.

 

11

Gurev Zinaida

Accesibilitatea populaţiei urbane la serviciile stomatologice

Доступность городского населения к стоматологической помощи

Buga Mircea,

d.s.m.,conf.univ.

12

Iaţco Ala

Supradozele în mediul utilizatorilor de droguri injectabile: aspecte sociale şi medicale

Передозировка среди пользователей внутревенными наркотиками: социальные и медицинские аспекты

Gramma Rodica

MPH,  d.s.f. , conf.univ.

 

13

Munteanu Vera

Managementul resurselor umane în asistenta medicală primară la nivel de raion.

Менеджмент человеческих ресурсов первичной помощи на районном уровне

Galbur Oleg,

d.s.m., conf.univ.

14

Novac Tatiana

 

Tatarov Sergiu, d.dr.

15

Rîmiş Constantin

Epidemiologia hepatitelor virale B şi C în municipiul Chişinău

Эпидемиология вирусных гепатитов Б и C в муниципии Кишинэу

Spinei Larisa,

d..h.m.,prof.univ.

 

16

Roşu Gheorghe

Particularităţile de comunicare dintre cadrul medical şi pacient

Особенности общения между медицинскими работниками и пациентом

 

17

Ţarălungă Sabina

Evaluarea performanţelor şi eficacităţii utilizării resurselor în staţionare pentru pacienţii cu tuberculoză în Republica Moldova

Эффективность использования ресурсов в тационарах для больных туберкулезом в Молдове

Soltan Viorel, MPH, MBA, d.s.m.

 

18

Tataru Victoria

Rolul mass media în controlul tutunului în Republica Moldova

Роль прессы в контроле курения в Молдове

Soltan Viorel, MPH, MBA, d.s.m.

 

19

Tofan Gabriela

"Mecanisme de guvernanta in relatia medic-pacient".

Механиэмы управления во взаимоотношениях ирач-пациент

Lozan Oleg,

d.h.s.m.,conf.univ.

20

Ursu Nicolae

Aspecte  de  conlucrare  ale  serviciilor  de Asistenţă  Medicală  Primară cu  cel 

Spitalicesc  la  nivel  de  raion

Аспеты сотрудничества первичноц помощи и стаыионарной на уровне района

Nemerenco Ala,

d.s.m.,conf.univ.

21

Veltman Claudia

Managementul calitătii asistentei medicale  la nivel de spitalul raional

Менеджмент качества медицинской помощи на уровне районной больнице

Lozan Oleg,

d.h.s.m., conf.univ.

Calendarul Evenimentelor

«August 2020»
LunMarMieJoiVinSamDum
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Date de contact

Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt 194B
Blocul 4, Chişinău,
Republica Moldova, MD-2004

Tel.  + 373 22 205 205

        + 373 22 209 924

Fax. + 373 22 205 205

E-mail: sph@usmf.md